CAFE: Coarse-to-Fine Neural Symbolic Reasoning for Explainable Recommendation

Yikun Xian, Zuohui Fu, Handong Zhao, Yingqiang Ge, Xu Chen, Qiaoying Huang, Shijie Geng, Zhou Qin, Gerard De Melo, S. Muthukrishnan, Yongfeng Zhang

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'CAFE: Coarse-to-Fine Neural Symbolic Reasoning for Explainable Recommendation'. Together they form a unique fingerprint.

    Business & Economics