Computational neuroscience: A frontier of the 21st century

Xiao Jing Wang, Hailan Hu, Chengcheng Huang, Henry Kennedy, Chengyu Tony Li, Nikos Logothetis, Zhong Lin Lu, Qingming Luo, Mu Ming Poo, Doris Tsao, Si Wu, Zhaohui Wu, Xu Zhang, Douglas Zhou

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)1418-1422
Number of pages5
JournalNational Science Review
Volume7
Issue number9
DOIs
StatePublished - Sep 1 2020

ASJC Scopus subject areas

  • General

Cite this