Nicks, nodes, and new motifs for DNA nanotechnology

Nadrian Seeman, C. Mao, F. Liu, Ruojie Sha, X. Yang, Lisa A. Wenzler, X. Li, Zhiyong Shen, H. Yan, Phiset Sa-Ardyen, X. Zhang, W. Shen, Jeffrey J. Birac, Philip S. Lukeman, Yariv Pinto, Jing Qi, B. Liu, Hangxia Qiu, Shou Ming Du, H. WangWeiqiong Sun, Y. Wang, Tsu Ju Fu, Y. Zhang, John E. Mueller, J. Chen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter (peer-reviewed)peer-review

Original languageEnglish (US)
Title of host publicationFrontiers of nano-optoelectronic systems
EditorsL. Pavesi, E. Buzanova
Place of PublicationDordrecht
PublisherKluwer
Pages177-198
StatePublished - 2000

Cite this